Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Výuka tance

"Účelem výchovy je dát tělu i duši všechnu krásu a dokonalost, které jsou schopny."

Platón

Taneční a pohybová výchova

V práci s dětmi se studio zaměřuje na rytmickou výchovu, rozvoj pohybové představivosti, taneční vyjádření a improvizaci. S žáky systematicky pracujeme na rozvoji jejich tanečních a pohybových schopností, využíváme taneční náčiní (kruhy, míče, šátky, lana) a intensivní spolupráci s korepetitorem, ve vyšších ročnících pracujeme i s reprodukovanou hudbou. V po válečné době se tento druh výuky tance vžilo označení rytmika.

S mladšími tanečníky se zaměřujeme na správné držení těla, zdravotní cviky pro srovnání páteře a eliminaci plochých nohou. Snažíme se o zcitlivění jednotlivých částí těla a vědomou práce s nimi. Pro inspiraci k tanci využíváme podněty z přírody, témata ročních období, pohádky, lidové tradice atd. Nezaměřujeme se na extrémní rozvoj pohybové obratnosti (s žáky neděláme provazy, mosty, rozštěpy atd.). Pracujeme s hudební předlohou žáky lehko uchopitelnou, která umožňuje rozvíjení jejich hudební citlivosti (rytmus, výška, délka, tempo) a hubebně-taneční představivosti. Ve spolupráci s korepetitorem vybíráme většinou lidové písně. Nevyužíváme populární moderní hudbu.

Se staršími žáky se zaměřujeme na současný tanec a improvizaci. Pracujeme s vážnou hudbou různých směrů. Naším hlavní kritériem pro výběr hudební předlohy je její inspirace pro taneční vyjádření (obsah), kvalitní interpretace a možnost hlubokého porozumění žákyněmi.

Hodiny probíhají pro nejmenší tanečníky (od 3 let) jednou, pro starší dvakrát týdně. Každoročně připravujeme vánoční ukázkové hodiny pro rodiče, letní taneční představení v divadle Dobeška a letní taneční soustředění v Jablonci nad Jizerou (pro tanečnice školačky, tedy ty, které již mají za sebou nejméně první třídu ZŠ).

Tanec s živým hudebním doprovodem

Nedílnou součástí výuky je živý hudební doprovod - korepetitor, který doprovází tanečníky na hudební nástroj. Důležité je propojení hudby s tancem, které vychází ze spolupráce mezi korepetitorem a pedagogem. Díky korepetitorovi můžeme pracovat s hudbou, které žáci plně rozumí a díky tomu podporujeme jejich hudební citlivost a probouzíme jejich hudebně-taneční představivost.

Tanec s náčiním

Konkrétní předměty (kruhy, míče, šátky, lana) dávají žákům přirozený podnět k pohybu a zároveň jim pomáhají se soustředit na jeho obsah. Umožňují rozvíjet fantazii v různých tanečních hrách a pomáhají ke spolupráci mezi tanečníky.

Taneční improvizace

Improvizace je tvořivý proces, při kterém tanečník svobodně uplatňuje svou schopnost vyjadřovat se pohybem na základě momentálního pocitu, přání, touhy, nebo na základě zadání. Improvizace umožňuje tanečníkovi volně vyjádřit jeho osobnost. Improvizace rozvíjí mnoho schopností a dovedností /vnímání hudby, představivost, spolupráci, obrazotvornost/ a tím uvolňuje tvůrčí schopnosti žáků. Improvizace je důležitou součástí přípravy tanečníka, choreografa, tanečního pedagoga, člověka.

Bosý tanec

Bosé chodidlo umožnuje lépe pracovat na zcitlivění celé nohy, díky čemuž je snadnější porozumět propojení těžiště, celého těla, pohybu a tance.

CO VZÍT NA SEBE

taneční trikot (na taneční hodiny berte s sebou i sukni)

stažené vlasy

případně návleky na kotníky či ustřižené ponožky

KDE VÝUKA PROBÍHÁ

Naleznete nás v sále Základní školy logopedické, Moskevská 29, Praha 10 – Vršovice.

(zastávka tram Vršovické náměstí)