Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Taneční představení

"Tančiti, toť žíti, toť dávati více radosti a světla životu."

Isadora Duncan

Taneční představení v závěru školního roku vnímáme jako příležitost k ukázce naší práce rodičům, blízkým a přátelům a k rozvoji našich žákyň. Pro tanečnice je to příležitost vyzkoušet si vystoupit před diváky na „prkna, jež znamenají svět“ a zažít atmosféru divadla, kostýmů, světel, zkoušek a všeho ostatního, co k divadlu patří. Díky představení si tanečnice také prožijí, jaké to je, podílet se na tvorbě taneční choreografie od počátku až po její konečnou podobu a pracovat dlouhodobě s jednou hudební předlohou. Práce na choreografii rozvíjí hudební a pohybovou paměť tanečnic. V jednotlivých choreografiích se současně odráží jak celoroční práce na technických dovednostech, porozumění hudbě a komunikaci mezi tanečníky tak představivost tanečnic a jejich vlastní inspirace.

Představení obvykle probíhá koncem školního roku v divadle Dobeška, v roce 2019 proběhlo v divadle taneční konzervatoře Duncan Centre.

V září 2018 jsme tančily představení „O medvídkovi Pú“ v choreografii Alžběty Šenkyříkové a Zdeny Huttlové v MŠ Botička, Praha 2. Představení vzniklo na letním tanečním soustředění a propojilo tanec, zpěv, mluvené slovo a práci s loutkou s přirozenou hravostí a fantazií.

V září roku 2018 jsme se účastnily s choreografií „Unisono“ v choreografii Alžběty Šenkyříkové festivalu dětského scénického tance „Tanec v babím létě“ v Řevnickém lesním divadle.

V březnu roku 2016 se nejstarší děvčata zúčastnila s choreografií „Barvy podzimu“ Anny Pospíšilové „Krajské přehlídky dětského scénického tance“ v Severočeském divadle v Ústí nad Labem a byla oceněna za taneční projev.