Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Životopisy lektorů

Mgr. Alžběta Šenkyříková (rozená Gavriněvová) *1990

V roce 2017 dokončila navazující magisterský obor Dramatická výchova na DAMU Praha.

V roce 2013 ukončila HTF UK v Praze, bakalářský prezenční obor Sociální pedagogika (obhájená bakalářská práce na téma Taneční výchova jako zájmová činnost dítěte).

Pracovní zkušenosti

Od ledna 2017 učitelka tance v kurzech a na letním soustředění Meno mosso.

Alžběta Gavriněvová

Od září 2016 učitelka Taneční a pohybové výchovy na I. stupni ZŠ Dobřichovice.

2015 spolupráce s Hanou Tuháčkovou a jejím TS Dobřichovice na dětském divadelním představení režisérky Lucie Kukulové „Louskáček“.

2015–2016 lektorka tanečního kroužku v MŠ Lety.

Od 2014 lektorka tanečního kroužku v Montessori children´s house v Praze 4.

Od 2014 lektorka kroužku „Dramaťák s Bětkou“ ve středisku volného času Dobřichovický domek v Dobřichovicích.

2013 účast na krajském kole postupové přehlídky dětského scénického tance s vlastní choreografií „Kdo hledá, najde“ v Praze 6. (choreografii zatančila skupina osmi dívek ve věku 10-13 let z Tanečního studia Dobřichovice).

2012 účast na Festivalu scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“ v Jablonci n. Nisou s vlastní choreografií „Kdo hledá, najde“ (choreografii zatančila skupina osmi dívek ve věku 10-13 let z Tanečního studia Dobřichovice).

2010–2013 lektorka zájmového kroužku „Tanečky pro děti od 3 let“ v Rodinném centru Leťánek, o.s.

Další vzdělání

2016 vzdělávací akce akreditovaná MŠMT – Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-výchovných prvků v soudobé škole („Na svatého Martina husa nejlíp zazpívá a po tom pění přijde vánočnění“), osvědčení za absolvování.

2016 cyklus seminářů MŠMT – Lektor taneční výchovy („Historické kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi“), osvědčení za absolvování.

Účast na tanečních přehlídkách:

září 2018 - Choreografie "Unisono" se zúčastnila festivalu dětského scénického tance Tanec v babím létě v Řevnickém lesním divadle.

Anna Pospíšilová, Ph.D.

Anna Pospíšilová

Je zakládající členkou spolku Meno Mosso, z. s., který se věnuje tvorbě a realizaci uměleckých aktivit se zaměřením na hudbu, tanec a pohyb. V Meno Mosso zaštiťuje a vyučuje taneční a pohybovou výchovu.

Je absolventkou FF UK, HTF UK obory pedagogika a učitelství.

Tanec vyučuje od roku 1998 ve spolupráci s Jaroslavou Hojtašovou a Hanou Tuháčkovou.

Vyučovala v MŠ, v Tanečním souboru Bosí, Tanečním studiu Dobřichovice. Studio taneční a pohybové výchovy vedla v letech 2007 až 2014 pod Dětským centrem Fialka, od roku 2015 pod spolkem Meno Mosso.

Anna je bývalou členkou (1987 – 2009) tanečního souboru Bosí (původně ZUŠ Praha 3) a dlouholetou žačkou prof. Jaroslavy Hojtašové, ve výuce a tvorbě choreografií vychází z jejích metodických a didaktických postupů.

Dále navštěvovala taneční obor (zaměření na klasický a moderní populární tanec) u prof. Krčmářové a prof. Buzkové (1990 – 1996) v ZUŠ Voborského, Praha 4.

Od roku 1988 se věnovala studiu hry na akordeon ve třídě prof. Liběny Wagnerové, které zakončila Absolutoriem druhého cyklu (1999) v ZUŠ Voborského, Praha 4.

Účast na tanečních přehlídkách:

V roce 2003 choreografie „Broučci“ oceněna za výtvarné zpracování na Celostátní přehlídce scénického tance v Kutné Hoře.

Účast choreografie „Kde touha, kde strach“ na krajské přehlídce Praha 2003.

Účast choreografie „Vzpomínka“ na krajské přehlídce scénického tance Tanec, tanec 2006 a postup do celostátního kola Kutná Hora 2006.

V roce 2010 choreografie Zimní nálada oceněna na krajské přehlídce Dětských skupin scénického tance za prostorové cítění.

V roce 2016 choreografie "Barvy podzimu" oceněna za taneční projev na Krajské přehlídce dětského scénického tance v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.

Zdena Hüttlová

Zdena Hüttlová, DiS. *1992

Je absolvetka (2014) šestiletého studia taneční konzervatoře Duncan Centre Praha. Studium bylo zakončeno Absolutoriem a získáním diplomu Diplomovaný specialista.

V minulosti spolupracovala na uměleckých projektech:

Spolupracovala na projektu Nová generace ve studiu Alta, s představením Akvarel(2014)

Představení Breath Control, choreografie: Markéta Kuttnerová, představení proběhla v rámci projektu Site specific, který využívá alternativní prostory pro inspiraci k tanečnímu vyjádření a jeho realizaci. Představení proběhla v prostorách: Era Svět Praha, ve Švýcarsku a v divadle Duncan Centre v rámci festivalu Jarmily Jeřábkové (2012, 2013, 2014).

Lenka Flory projekt, v rámci: M4m-M for mobility, divadlo Itálie-Perugia, divadlo Ponec (2013).

Představení Vhozená, sama jediná choreografie: Zdena Hüttlová, divadlo Duncan Centre (2012).

Stáž v tanečním souboru divadla Bralen (Slovensko- Bratislava)

Stáž v taneční skupině Dejadonne (Itálie, Německo)

Výukové zkušenosti:

Výuka dětí od 5-15 let v tanečním oddělení ZUŠ Horní Slavkov

Spolupráce na tanečních soustředěních:

Bečov n. Teplou - ZUŠ Horní Slavkov (2011, 2012)

Loket n. Ohří - ZUŠ Horní Slavkov (2013)

Taneční zaměření:

Limon technika

Moderní taneční technika

Feldenkreis metoda

Floor work(práce s podlahou)

Současný tanec

Práce ke zhlédnutí:

Zdena Hüttlová (youtube.com)

Graduation work 2012 (youtube.com)