Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Taneční soustředění v Krkonoších

"Není jeden s uměním tak rychle hotov, jak si lidé, kteří tomu nerozumějí, myslí."

Mikoláš Aleš

Soustředění je příležitost k týdennímu pobytu s kamarádkami, tvořením, hudbou, pohybem a tancem. Je to čas radosti, inspirace, smíchu a pohody.

V průběhu soustředění společně cvičíme, tančíme, hudebně a výtvarně tvoříme. Každý den je rozdělen do dvou dopoledních, dvou odpoledních a jednoho večerního bloku. Všechny tanečnice mají dopoledne společnou cvičební hodinu s rozcvičkou zakončenou improvizací. Před obědem navazuje blok klasické taneční techniky pro starší děvčata a mladší tanečnice mají výtvarně-tvořivou dílnu. Odpoledne improvizujeme, tančíme s tanečním nářadím, bubnujeme, hrajeme a věnujeme se tvorbě vlastních choreografií. Večer máme výtvarné dílny, které nás provedou světem divadla. Navštívíme vlásenkáře, scénografy, kostyméry atd., vyrábíme z korálků, barev a různých materiálů.

Závěr soustředění patří představení v místním divadle (diváky se samozásobíme), kdy každá skupina tanečnic představí jednu choreografii včetně kostýmů a účesů, na které v průběhu pobytu pracovala.

Letní taneční soustředění pořádáme pravidelně od roku 2014.

Soustředění se konala od roku 2014 v ubytovně TJ Sokol v Jablonci n. Jizerou a v roce 2019 na faře v Rokytnici nad Jizerou. Tradičně tančíme v sokolovně v Jablonci, kde máme k dispozici tělocvičnu.