Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Školné

"Když si někdo zažil všecky pocity, které v něm, v jeho těle vznikají a pokud je prožil vědomým a otevřeným způsobem, potom prožil sebe samého ve vší bohatosti, která v něm je. Stal se tím, čím je."

Carl Ranson Rogers


Pohybová a rytmická výchova, improvizace (1x týdně 60 minut)1.800,-Kč
Taneční improvizace (1x týdně 90 minut)2.200,-Kč
Pohybová a rytmická výchova a technika (2x týdně 120 minut)2.500,-Kč
Taneční technika a improvizace (2x týdně 150 minut)2.700,-Kč
Tanečně – pohybový kroužek (Moderní výrazový tanec) ZŠ TGM
(1x týdně 60 minut)
1.200,-Kč

Školné hradíme na jedno školní pololetí (tzn. 15 odučených hodin).

Školné prosím uhraďte na účet během prvních čtrnácti dnů daného pololetí. Náš účet Meno mosso má číslo 2700806135/2010 a je veden u Fio banky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno tanečnice. Vyučující prosím nahlašte datum platby.

Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.