Taneční a pohybová výchova


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Školné

"Když si někdo zažil všecky pocity, které v něm, v jeho těle vznikají a pokud je prožil vědomým a otevřeným způsobem, potom prožil sebe samého ve vší bohatosti, která v něm je. Stal se tím, čím je."

Carl Ranson Rogers


Pohybová a rytmická výchova, improvizace (1x týdně 60 minut)1.500,-Kč
(od druhého pololetí 2018/2019 bude cena kurzu 60 min
navýšena na 1.800,-Kč)
Taneční technika (1x týdně 90 minut)2.200,-Kč
Pohybová a rytmická výchova a improvizace (2x týdně 120 minut)2.500,-Kč
Taneční technika a improvizace (2x týdně 150 minut)2.700,-Kč

Školné hradíme na jedno školní pololetí (tzn. 15 odučených hodin).

Je možné ho uhradit dvěma způsoby, buď na účet, nebo v hotovosti.

Pokud budete platit školné na účet, uhraďte ho prosím během prvních čtrnácti dnů daného pololetí. Náš účet Meno mosso má číslo 2700806135/2010 a je veden u Fio banky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno tanečnice. Vyučující prosím nahlašte datum platby.

Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.