Výuka hudby


Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00

Výuka hudby

Individuální výuka:

Při individuální výuce se snažím vymyslet program tak, aby co nejvíc odpovídal, tomu, co žák chce a co zvládne. Na první lekci se žáků vždy ptám, jakou hudbu by chtěli hrát, jaké písničky a hudební styly se jim líbí a které ne, a co by se chtěli naučit. (Jestli chtějí hrát sami pro sebe, pro kamarády, nebo v kapele, skládat písničky atd.) V dalších hodinách se pak bavíme o tom, které cvičení je pro ně přínosné, jestli není moc těžké nebo naopak příliš snadné apod.

Skupinová výuka:

I při skupinové výuce se studenty mluvím o tom, co by chtěli hrát, ale protože se musí dohodnout více lidí, bývá občas potřeba nějaký kompromis.

Tato forma výuky má výhodu, že lze cvičit souhru s ostatními, je to vlastně nácvik hraní v kapele. Žákům ukážu jednotlivé party (co kdo bude hrát) a pak vše zkoušíme společně. Snažím se, aby se každý mohl zapojit hned od začátku nečím velmi jednoduchým, např. vyťukáváním rytmu na kytaru, hrou na tlumené struny, hraním basových tónů a podobně.

V každém typu výuky se snažím žáky také inspirovat, ukázat jim něco, co třeba vůbec neznali a netušili, že by se jim to mohlo líbit a že by to chtěli hrát.

Samozřejmě žákům také doporučuji, co si myslím, že by měli hrát, co je dobré pro rozvoj muzikantských dovedností a co se v hudebním životě může hodit.